Chính sách Chính sách Chính sách

Chính sách

Hướng dẫn mua hàng

18-12-2018

Để giúp quý khách hàng có thể dễ dàng mua sắm sản phẩm yêu thích tại Sosenco, chúng tôi xin gửi đến hướng dẫn mua hàng chi tiết sau đây.

Chính sách giao nhận

18-12-2018

Để bảo vệ quyền lợi của quý khách hàng khi mua sắm sản phẩm yêu thích tại Sosenco, chúng tôi xin gửi đến chính sách giao nhận chi tiết sau đây.

Chính sách đổi trả & hoàn tiền

18-12-2018

Để bảo vệ quyền lợi của quý khách hàng khi mua sắm sản phẩm yêu thích tại Sosenco, chúng tôi xin gửi đến chính sách đổi trả & hoàn tiền chi tiết sau đây.

Hướng dẫn thanh toán

18-12-2018

Để giúp quý khách hàng có thể dễ dàng thanh toán khi mua sắm sản phẩm yêu thích tại Sosenco, chúng tôi xin gửi đến hướng dẫn thanh toán chi tiết sau đây.

1
Bạn cần hỗ trợ?